Servicevilkår

Vi er et selskap med [reg.nr. 925 221 368] registrert i [Lillestrøm, Norge].
Vår registrerte kontoradresse er [Stortorget 19, 2000 Lillestrøm, Norge].

 

TILBUD OG AVTALE
Tilbud er bindende i 30 dager regnet fra tilbudets dato om ikke annet er avtalt og baseres på Selgers forståelse av beskrivelser og spesifikasjoner mottatt i forespørsel fra Kunde. Selger hefter ikke for feil og mangler i så henseende. Alle avtalene mellom partene skal være skriftlig.


BETALINGVILKÅR
SparkX kan kreve betaling før varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra vår nettbutikk. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


LEVERING
Det må påregnes en forsendelsestid på minimum 1-5 virkedagerdager, i tillegg til Postens leveringstid hvis ikke annet er oppgitt. Vi har normalt 2-5 virkedager leveringstid på alle lagerførte varer. På populære produkter kan lengre leveringstid forekomme i perioder på opp til 90-dager. Det er kundens ansvar å hente pakken innen 14 dager og eventuelt etterlyse pakken. Pakker med sporing som ikke hentes innen 14 dager faktureres med kr 490. Det er ditt ansvar å sørge for at adressen du skriver inn stemmer med folkeregisterets og Postens adresser. Du dekker selv ny frakt (begge veier) om pakken kommer i retur grunnet ukjent adresse. Pass på at mobilnummer og e-post er korrekt, slik at Posten får varslet deg når din pakke er klar til utlevering. Ønsker du bytte mottatt vare til annen farge eller lignende, må pakken være ubrukt og uåpnet. Du dekker selv returfrakt til oss og ny frakt fra oss til deg for nytt produkt.


KREDITTSJEKK
Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk. Kunde vil da motta gjenpartsbrev. Hvis det foreligger kredittanmerkninger kan Selger velge å avlyse kontrakt.

 

GARANTI
Alle våre produkter har 1 års garantitid for varige komponenter som motor og batteri, dvs ikke slitedeler. Garanti omfatter kun feil som henvises til mangler i varens opprinnelige tilvirking. Utilbørlig bruk og overbelastning dekkes ikke.


KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.