Regler for EL Sparkesykler

Regler for EL Sparkesykler

Bruke EL sparkesykkelen på fortauet?

 • Ja, men du må ta hensyn til gående og holde lav fart. Du må helt ned i gangfart på 5-7 km/t når du passerer gående.
 • Dersom det er tett trafikk på fortauet, så har du ikke lov å bruke EL sparkesykkelen.

 

Stoppe for rødt lys?

 • Enhver som ferdig i veibanen skal stoppe for rødt lys på samme måte som billister.

 

Vikeplikt?

 • Hvis du ferdes i veibanen og i sykkelfeltet, har du vikeplikt for fotgjengere i kryssende gangfelt.
 • Hvis du krysser et gangfelt kjørende, har du vikeplikt for kryssende trafikk av biler, sykler og el sparkesykler.
 • Hvis du krysser et gangfelt gående, har kryssende trafikk av biler, sykler og EL sparkesykler vikeplikt for deg.
 • Hvis du ferdes på fortau eller gang- og sykkelvei, og skal ut i kjørebanen, har du vikeplikt for trafikken som er i kjørebanen.

 

Er det påbudt å bruke hjelm?

 • Nei, det er ikke påbudt med hjelm, men vi anbefaler å bruke en hjelm, trykk her for å se utvalget av hjelmer hos oss.

 

To personer på en elektrisk sparkesykkel?

 • Nei, EL sparkesykkel defineres som “elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)” i kjøretøyforskriften og i Forskrift om krav til sykkel.

 

Fra Statens Vegvesen

 • Elektriske sparkesykler må ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnås høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.
 • Kjøretøyet kan maksimalt veie 70 kg, ikke være bredere enn 85 cm og ikke lenger enn 120 cm.

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort